sara.pashai.22com

sara.pashai.@22com

اون که رفته دیگه بر نمیگرده
دلم کسی را میخواهد ک حالم را بپرسد،ن آنلاین بودنم را چک کند
Loading...
تنها
‌‌ا╅━━━┅═❂═┅┅ در یکی بود و نبود روزهایم دروغ بزرگی بود که غیر از خدا هیچکس تنها نبود...!!! ‌‌╆━━━┅═❂═┅
تنها
تنهام
فکر و ذکر و همه ی هوش و حواسم شده تو▪️ کاش بودی▫️ که ببینی▪️ چه بساطی شده این زندگیم▫️