خدا‌رحمت‌کنه مادر😟

11 days ago 638 1

Tagged Profiles

helia__raddd

12,368 Likes (Last 100 Likes)

638 Comments

 • masuood_68
  خدارحمتش کنه ایشالا دلش از اون دنیا شاد باشه - 1 day ago
 • rd.9221
  خدابیامرزدش - 1 day ago
 • smprz9467
  دنیا فانی اشتباه نوشتاری ببخش - 2 days ago
 • smprz9467
  خدابیامرز عزیزم این دنیا فاشیست در لحظه زندگی کن هست ی من چیدم اگر بخوای بزنگ ش09386167517 اهل زندگی وفادار م - 2 days ago
 • safdar757513
  روحش شاد - 2 days ago
 • hosean3951
  خدارحمتش کته - 2 days ago
 • akbar_mahdavi1358_
  روحش شاد - 3 days ago
 • j.aghandeh
  🌸🌸روحش شاد🌸🌸 - 3 days ago
 • harrh3901
  Hi - 3 days ago
 • faramarz7797
  روحش شاد جاش تو بهشت - 4 days ago
 • hossein.dehghani761
  خدا رحمت کنه مادرتو - 4 days ago
 • 123456789amiraz
  عاشقتم - 4 days ago
 • khdm.lyrd
  روحش شاد - 4 days ago
 • a.m3075
  😭😭 - 5 days ago
 • omid.sa7526
  روحش شاد - 5 days ago
 • alireza.af000
  رحمت خدا - 5 days ago
 • jmyl1330
  سلام - 5 days ago
 • mehdi.h.011
  روانش شاد - 5 days ago
 • mo.hammad6014
  خدارحمتش کنه - 6 days ago
 • benham_66
  خدا رحمتش کنه - 6 days ago
Load more comments