گشتم يه عكس سبز پيدا كردم😎😁
از بحث هاي سياسي و انتخاباتي اصلا خوشم نمياد😒
حرص خوردن بيهودس، ادامه زندگيمو فكر كردن درمورد مسائل زندگيم برام مهم تره.🤔
و از اونجايي كه تو زندگيم يكم تاثير خواهد گذاشت، من به اقاي روحاني راي ميدم.

يك -سيّد-هستم

3 months ago 195 1

Tagged Profiles

afsaneh_mirahmadi

2,712 Likes (Last 100 Likes)

195 Comments

Load more comments