novinfoolad

foolad novin

بندر کناوه یادش بخیر بازیهای لیگ کشور
خدایا شکر امروز شوشتر هم 2 بر0 شکست دادیم
پنج شنبه ساعت 2 بازی بین تیم وحدت نوین اندیمشک و ماهان شوشتر مکان استادیوم سروندی .منتظر حضور سبزتان هستیم
امروز استقلال را با خاک یکسان میکنیم
next page →