minhnha.0410

Minh Nhã

Mia the 🐱 ♎

Đẹp quá đẹp
Khoe chưn
How are you today ?
Phố lên đèn là em lên đồ 🙆
I tried to shower you with my love, but you opened an umbrella.
Some people aren't all that they "post" to be.
Chàng buổi sáo 😉
What can I do for you ?
Surround yourself with people who add value to your life. Who challenge you to be greater than you were yesterday. Who sprinkle magic into your existence, just like you do to theirs. Life isn't meant to be done alone. Find your tribe, and journey freely and loyally together.
Nhật kí ngủ lang 😢
Mới có 3 ngày ngủ ít mà đã phải tống cafein vào 😢 Mấy người mất ngủ hổng biết làm sao mà chịu nổi
Hốc cho lắm vào nhé !
Ráng lên tui ơi, vì tương lai tươi sáng nạaaa.
Gội đầu xong làm trò 😉
That's my type of man
Yêu thầm là gì Sợ cậu ấy biết, sợ cậu ấy không biết, càng sợ cậu ấy biết nhưng giả vờ không biết..
Ăn trễ nhưng mà hổng có tệ 🙆🙆
next page →