khe4573

sajad

Sajad khedri official page

من اگه قرار بودهمه رو ببخشم که آدم نمیشدم،، "خدا میشدم" کینه ایی نیستم،،،ولی آلزایمر هم ندارم.. بعضی "وقتا" بعضی "آدما" با یه "حرکت" یا یه "حرف" خودشونو برای "همیشه" از چشمت میندازن... دارم 《یاد》میگیرم به آدما به یه حدی بها بدم
فروردین ۷۹..سنندج.. 😍😍
یک روز خوب با پسر عموی گُلم
زدم فریاد خدایا این چ رسمی است،رفیقان را جدا کردن هنر نیست،رعیقان قلب انسانندخدایا،بدون قلب چگونه میتدان زیست.