lovan_hama

Lova

Hamukas kotae u dastpeke haya .๐Ÿ˜ฎ Rozek det mnesh kotaem pedet๐Ÿ˜๐Ÿ˜

Loading...
Bo awae ferbe la dlawa pebkanet .......๐Ÿ˜Š dabe btwane yare ba azarkint bkay .....ยก
Loading...
Xoshawesteu darbren bo handek kas wak awdane gule dastkrd waya๐Ÿ˜
batanya hatum bosar amdunyaya ๐Ÿ˜Œ wabatanyash agaremawa dunyakaetr๐Ÿ˜ชama hamu awshtaya kadaezanm๐Ÿ˜•
Sherakane baban sarkawtn bo xomana ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜
Lagal kaka arose gul ๐Ÿ˜๐Ÿ˜™๐Ÿ˜˜
Chand qshtn
Ozen nawzad ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜Š
xoshtren gorane mstafa jejak