#helbest

58,758 posts

Loading...
İnsan eliyle inşa edilen, insan eliyle yıkılabilir. Ne bir doğa kanunu ne bir yazgı söz konusudur. Şebekenin kurnaz ve güçlü adamın kanserli ve hormonlu yaşam elleri olan tekellerin yıkılası düzenlemeleridir. Yaşamın evrendeki en harika çiftinin anlamlaşma derinliğini hep derinden hissetmişimdir. Kadınla önce düşünmenin, nerde, ne zaman, ne kadar bozukluk varsa tartışmanın ve gidermenin önemini tüm ilişkilerin önüne koyma cesareti gösterdim. Sadece güçlü, düşünen, iyi güzel ve doğru karar verebilen, böylece beni aşarken hayran bırakabilen muhatabım olabilen kadın şüphesiz felsefi arayışımın köşe taşlarındandır. Evrendeki yaşam akışının bu kadınla sırlarının en iyi, güzel ve doğru tarafıyla anlam bulacağına hep inandım. Ama hiçbir erkeğin beceremeyeceği kadar önümdeki erkek ve sermaye malıyla 90 bin kocalı hürmüzle varoluş tarzımı asla paylaşmayacak olan ahlakıma da inandım. O halde feminizmden de öte Jineoloji yani kadın bilimi kavramı amacı daha iyi karşılayabilir. Jineolojinin ortaya çıkaracağı gerçekleherhalde teolojinin, eskatalojinin, politikolojinin, pedagojinin, velhasıl sosyolojinin birçok bölümlerine ilişkin lojilerden daha az gerçeklik payı taşımayacaktır. Kadının toplumsal doğanın hem fizik hem de anlam olarak en geniş bölümünü teşkil ettiği tartışma götürmez. O zaman neden çok önemli olan bu toplumsal doğa parçası bilime konu edilmesin? Pedagoji gibi çocuk eğitim ve terbiyesine kadar bölümlenmiş sosyolojinin jineolojiyi oluşturmaması, egemen erkek söylemli olmasından başka bir hususla izah edilemez. Kadın doğası karanlıkta kaldıkça, tüm toplum doğası aydınlanmamış olarak kalacaktır. Toplumsal doğanın gerçek ve kapsamlı aydınlanması, ancak kadın doğasının kapsamlı ve gerçekçi aydınlanmasıyla mümkündür. ???????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler
Hegemonik uygarlık ve modernitenin özgür eş yaşamının inkârı pahasına gerçekleştiğini çok iyi bilmek gerekir. Dolayısıyla toplumsal aşkın zorunlu koşulu olan hem yapısal, hem anlaksal güç dengesi kadınla erkek arasında imkânsız kılındığından aşk gerçekleşemez. Aşk, anlam enerjisini yitirmiş, köle toplumun kölece ilişkilerinin anlık olarak üretildiği evlilik koşullarında gerçekleşemez. Hegemonik ve modern iktidarın ölümcül etkisi, bu nedenle en çok özgür eş yaşamının olanaksızlığında görülür. Bu nedenle insanlık tarafından büyülü bir mucize olarak karşılanan yaşam, bu koşullarda mucizevi, büyüsel değerini yitirmiş, özellikle kadın tarafından kahırla ve intiharla karşılanan bir felakete dönüşmüştür. Eş yaşamın bir toplumsal inşa olduğunu iyi bilmek gerekir. Eril ve dişil kişiler arasında gerçekleşmez. İnşa edilmiş toplumsal kadınlık ve erkekli arasında gerçekleştirilir. Hegemonik inşanın her iki cinsi sakat bıraktığı, aralarındaki ilişkinin bundan etkilendiği, hegemonik ilişki olarak yansımasını bulduğu iyi bilinmelidir. Hegemonik ilişkide aşk gelişemez. İnsan aşkında temel şart tarafların denk özgür iradeleridir. Uygarlık ve modernite hem kurumsal, hem ideolojik hegemonik yaşamla geçerli kılındığından aşk adına tarih boyunca hep paradoks içinde kalır. Aşktan çok bahsedilir ama gerçekleştirilemez. Dünya edebiyatı bir anlamda gerçekleşmeyen aşkların trajik anlatılarından ibarettir. Savaşların hep kadın yüzünden çıktığını anlatan destanlar da bu gerçeğin kanıtıdır. Tüm sanat biçimleri gerçekleşemeyen aşkın itirafı gibidir. Dinler bile tanrı-tanrıça ilişkilerindeki gerçekleşmeyen, tek taraflı kalınan arzulardan şiddetle etkilenen bir nevi en eski sanat eserleridir. Uygarlık sistemlerinin eş yaşamı “özel yaşam” alanı olarak kutsaması, toplumsal hakikatin en ters yüz edilmiş bir yargısıdır. ????????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler
Loading...
Kadını öncelikle tanımlamak, toplumsal yaşam içindeki rolünü belirlemek doğru yaşam için esastır. Bu yargıyı biyolojik özellikleri ve toplumsal statüsü açısından belirtmiyoruz. Varlık olarak kadın kavramı önemlidir. Kadın tanımlandığı oranda erkeği tanımlamak olasılık dahiline girer. Erkekten yola çıkarak kadını ve yaşamı doğru olarak tanımlayamayız. Kadının doğal varlığı daha merkezi bir konumdadır. Biyolojik açıdan da bu böyledir. Erkek egemen toplumun kadın statüsünü alabildiğine düşürmesi ve silikleştirmesi, kadın gerçekliğini kavramamızı engellememelidir. Yaşamın doğası kadınla daha çok bağlantılıdır. Kadının toplumsal yaşamdan alabildiğine dıştalanması bu gerçeği yanlışlamaz, tersine doğrular. Erkeğin zorbaca yok edici gücü, kadın şahsında aslında yaşama saldırmaktadır. Toplumsal egemen olarak erkeğin yaşam düşmanlığı, yok ediciliği, yaşadığı toplumsal gerçekliğiyle yakından bağlantılıdır. Bu yargımızı evrenselleştirirken enerji- madde ikilemini esas alabiliriz. Enerji, maddeye göre daha esastır. Maddenin kendisi yapısallaşmış enerjidir. Enerjiyi saklamak, varlıksallaştırmak için form kazanmış biçimi oluyor. Madde bu özelliğiyle enerjiyi kafeslemekte, akışkanlığını dondurmaktadır. Her madde formunun enerji payı farklıdır. Zaten bu enerji farklılığı; maddi formların, yapıların farklılığını belirlemektedir. Kadın maddesindeki, formundaki enerjiyle erkek maddesindeki enerji farklıdır. Kadında taşınan enerji hem daha fazla hem de niteliği farklıdır. Bu farklılığı doğuran kadın formudur. Toplumsal doğada erkek enerjisi iktidar aygıtlarına dönüştüğünde maddi formlar, biçimler halini alır. Biçimler tüm evrende soğumuş enerji olarak tutucudur. Toplumda egemen erkek olmak, iktidar biçimciliği haline gelmektir. Taşıdığı enerji ağırlıklı olarak form kazanmıştır. Form haline dönüşmeyen ener ???????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler
Kadınla erkek arasındaki ilişkiler kavranmadan hiçbir toplumsal sorun ne yeterince kavranabilir ne de çözümlenebilir. Toplumsal sorunların temelinde kadın-erkek ilişkilerindeki sorunsallık yatar. Hiyerarşik ve uygarlık toplumunda kadına tek taraflı dayatılan evlilik kurumu; erkek egemenliğini çok yönlü inşa ederken belki de doğada hiçbir canlının yaşamadığı, yalnız insan toplumuna özgü bir bağımlılık, kölelik kurumunun da temeli atılmış demektir. İlk ezen-ezilen toplumsallık, sınıfsallık, ulusallık statüsü hep bu temel üzerinde yükselir. Her tür kavga ve savaşların da temelinde bu yatar. Uygarlık tarihi ve en son aşaması olan kapitalist modernitenin en çok örtbas ettiği, ters ve olumsuz yansıttığı, bu temeldeki kadının kölelik statüsüne ilişkin gerçekliktir. Kadının adı uygarlık toplumunda şeytanla özdeşleştirilmiş iken modernitenin sosyolojisinde konformizmin en uysal, ücretsiz ev işçiliğinin çocuk annesidir. Kadın yaşamına binlerce yılda zorba ve sömürgen erkek eliyle- aklıyla yedirilen kölelik düzeyinin tüm içerik ve biçimleriyle kavranması gerçekler sosyolojisinin ilk adımı olmalıydı. Çünkü bu alandaki kölelik, sömürü biçimlenişleri tüm toplumsal kölelik ve sömürü biçimlerinin prototipidir. Tersi de geçerlidir. Kadın yaşamına içerilmiş köleliğe, sömürüye karşı özgürlük ve eşitlik mücadelesi ve bu mücadelenin kazanım düzeyi tüm toplumsal alanlardaki köleliğe ve sömürüye karşı özgürlük ve eşitlik mücadelesinin temelidir. Uygarlık tarihinde ve kapitalist modernitede yürütülen özgürlük ve eşitlik mücadelesinin doğru temelde gelişememesinin ve güçlü başarıya yol açamamasının temel nedeni de kadına yaşamda içerilmiş ve biçimlendirilmiş kölelik ve sömürü kurumlarının, zihniyetlerinin yeterince kavranamaması ve bunlara yönelik mücadelenin temel alınamamasıdır. ????????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler
Daha çok nüfus daha çok sermaye demektir. Ev kadınlığı nüfus fabrikasıdır. Sisteme çok ihtiyaç duyduğu en değerli malları, dölleri üretme fabrikası da diyebiliriz. Maalesef tekel egemenlik altında aile bu duruma sokulmuştur. Tüm zorluklar kadına malın değeri ise sisteme en değerli hediyedir. Artan nüfus en çok kadını mahveder. Hanedanlık ideolojisinde de böyledir. Modernitenin en gözde ideolojisi olarak ailecilik, hanedanlığın vardığı son aşamadır. Tüm bu hususlar fazlasıyla ulus- devletçiliğin ideolojisiyle de bütünleşmektedir. Ulus-devlete sürekli evlat yetiştirmekten daha değerli ne olabilir. Daha çok ulus-devlet nüfusu daha çok güç demektir. Demek ki nüfus patlamasının altında sıkı sermaye ve erkek tekellerinin hayati çıkarları yatmaktadır. Zorluk, kahır, hakaret, acılar suçlamalar yoksulluk, açlık kadına, keyfi kazancı ise beyine ve sermayedarınadır. Tarihte günümüzdeki kadar hiçbir çağ kadını çok yönlü istismar aracı olarak kullanma güç ve deneyimini göstermemiştir. Kadın ilk ve son sömürge olarak tarihinin en kritik anını yaşamaktadır. Halbuki köklü özgürlük eşitlik ve demokratlık yüklü bir felsefeyle kadınla düzenlenecek yaşam ortaklığı güzelliği iyiliği ve doğruluğu en mükemmel sağlayabilme yeteneğindedir. Şahsen kadınla yaşamı mevcut statüler içinde çok sorunlu olmak kadar çirkin kötü ve yanlış bulurum. Çocukluğumdan beri cesaretimin en zayıf olduğu bir konudur mevcut statü altında kadınla yaşamak. Cinsel güdü gibi çok güçlü bir güdüyü sorgulayacak bir yaşamdır söz konusu olan. Cinsel güdü yaşamın sürdürülmesinin hatırınadır. Kutsallığı olması gereken bir doğa harikasıdır. Ama sermaye ve erkek tekeli kadını o denli kirletmiştir ki bu doğa harikası yetenek, döllük fabrikası gibi en aşağılamış bir meta üreten kuruma dönüştürülmüştür. ????????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler
Yüzyılımızı da özgür kadın iradesinin yükseleceği bir toplumsal zaman olarak görmek gerçekçidir. Kadınlar için belki de yüzyıl gerekebilecek kalıcı kurumlar düşünüp oluşturmak gerekir. Kadın Özgürlük Partilerine ihtiyaç olabilir. Özgürlüğün temel ideolojik ve politik ilkelerini sağlayıp pratikleşmesini yürütmek, denetlemek, bu partilerin hem gerekçeleri hem temel görevleri olmalıdır. Kadın kitleleri için özellikle kentlerde düşünülen sığınma evleri değil özgürlük alanları oluşturmak gerekir. En uygun bir biçim de özgür Kadın Kültür Parkları olabilir. Ailelerin kız çocuklarını eğitemedikleri, düzen okullarının da bilinen yapıları nedeniyle Özgür Kadın Kültür parkları ihtiyaç duyulan, uygun kız çocuklar ve kadınlar için temelinde eğitim, üretim ve hizmet birimlerini kapsayacak alanlar olarak çağdaş kadın tapınakları rolünü de oynayabilir. Kadınsız yaşanamaz denilir. Ama mevcut kadınla da yaşanamaz. Gırtlağına kadar köleliğe batmış bir kadınlı-erkekli ilişki herhalde en çok batıran ilişkidir. O halde kapitalist sistemin sonul kaosundan gerçek aşklardan beklenen büyük gücü özgür kadın etrafında yaratarak çıkış yapmak, aşka gönül vermiş ve baş koymuş gerçek kahramanların en soylu ve kutsal işlerinden olsa gerek! Kapitalist modernite tüm liberal süslemelere rağmen eskiden kalma statüyü özgürce ve eşit kılmadığı gibi ek görevler yükleyip kadını eskiden daha ağır bir statü altına almıştır. En ucuz işçi ev işçisi ücretsiz işçi hizmetçilik gibi statüler durumun ağırlaştığını gösterir. Üstelik en magazinsel reklâm aracı olarak istismarı daha da derinleştirilmiştir. Bedeni bile en çeşitli istismar aracı olarak sermayenin vazgeçmediği meta düzeyinde tutulur. Reklâmcılığın sürekli tahrik aracıdır. Özcesi modern kölenin en verimli temsilcisidir. ????????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler
Mevcut kültürle ne kadar iyi niyetli de olunsa, çaba da harcansa, olgudaki sorun ve ilişki yapısından ötürü anlamlı özgürlükçü bir çözüm sağlanamaz. En radikal özgürlükçü kimlik, kadına yaklaşımla veya bir bütün olarak kadın-erkek ilişkilerindeki düzeni kavrayıp aşmakla mümkündür. Bir yandan baş bağlamayı gelenekle, pornoyu çağdaşlıkla karıştırarak zırnık kadar yol alınamayacağını iyi bilmek gerekir. Alandaki kölelik derinliği kadar özgürlük derinliğini de kavrayıp iradeleştirmek gereği vardır. Kadın özgürlüğünde, dolayısıyla kendini özgürleştirmede mesafe alamayanların hiçbir toplumsal ve siyasal özgürlük alanında çözümleyici ve dönüştürücü olamayacaklarını anlamaları gerekir. Erkek egemen-köle kadın ikilemini aşamayan hiçbir özgürlük çabasının gerçek bir özgür kimlik sağlamayacağını da en temel özgürlük kriteri olarak almak gerekir. Kadın üzerindeki mülkiyet ve iktidar ilişkisi yıkılmadan, özgür kadın-erkek ilişkisi gerçekleştirilemez. ????????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler
Sosyal alanda özgürlük açısından en önemli sorun aile ve evlilik gerçeğidir. Bunlar dipsiz bir kuyu gibi durum arz ederler. Kadın için kurtuluş gibi gelen bu kurumlar, mevcut toplum zihniyetiyle bir kafesten diğerine geçmekten başka anlam içermez. Üstelik diri gençliğini de bir kasap zihniyetine terk etmek zorunda kalarak. Aileyi üst toplumun -iktidar toplumu- halk içindeki yansıması, ajan kurumu olarak görmek gerekir. Erkek toplumdaki iktidarın aile içindeki temsilcisi, yoğunlaşmış ifadesidir. Kadın evlenirken aslında köleleşiyor. Evlilik kadar köleleştiren başka kurum tasavvur etmek zordur. Gerçek anlamda en kapsamlı kölelikler bu kurumla kurulur ve ailede kökleşerek sürer. Genel anlamda eş olarak beraberliklerden, ortak yaşamdan bahsetmiyoruz. Bu herkesin özgür ve eşitlik anlayışına göre anlam kazanabilecek bir husustur. Yerleşmiş klasik anlamıyla evlilik ve aileden bahsediyoruz. Kadın aleyhine kesin mülkleşme, tüm siyasal, zihni, sosyal, ekonomik alandan çekilme, bir daha kolay kolay kendine gelememe anlamını taşır. Radikal bir sorgulamadan geçirilerek demokratik, özgür, cins eşitliğini hedefleyen ortak yaşama esasları sağlanmadan bireysel, güdüsel sıkıntılardan ve geleneksel aile anlayışından kaynaklanan evlilikler, ilişkiler özgür yaşam yolunda en tehlikeli sapmalar olarak rol oynayabilir. İhtiyaç bu tür birliklerde değil, zihniyet, demokratik ve politik alanı çözerek cinsiyet özgürlüğünü tam sağlamak ve buna uygun ortak yaşam iradelerini gerçekleştirmektir. Günümüz dünyasının en çok ağızlarda sakız edilen aşk konusu tarihin en rezil, içeriksiz dönemini yaşamaktadır. Tarihin hiçbir döneminde aşk bu denli ayağa düşmedi. Anlık aşklardan tutalım, açık cinayet yaklaşımlarına kadar en yavan ve tehlikeli ilişki tarzlarına bile aşk deniliyor. ????????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler
Kadın biyolojik farklılığı olan bir cins insan olarak algılamak toplumsal gerçeklik konusunda körlüğün temel etkenlerinin başında gelmektedir. Cinsiyet farklılığı kendi başına hiçbir toplumsal sorun nedeni olamaz. Evrende her zerredeki ikilem nasıl hiçbir varlıkta sorun olarak ele alınmazsa insan varlığındaki ikilemde de sorun olarak işlenemez. Varlık neden ikilemlidir? Sorusuna verilecek cevap ancak felsefi olabilir. Ontolojik (varlık bilimi) çözümleme bu soruya yanıt arayabilir. Benim cevabım varlığın ikilem dışında başka tür var oluşu sağlanamaz. İkilem var oluşun mümkün tarzıdır. Kadın-erkek mevcut haliyle olmayıp eşeysiz olsalar bile bu ikilemden kurtulamazlar. Çift cinslilik denilen olay da budur. Şaşırmamak gerekir fakat ikilemler hep farklı oluşmaya eğilimlidirler evrensel zekâya kanıt aranacak temel de bu ikilem eğiliminde aranabilir. İkilemin iki tarafı da ne iyi ne kötüdür. Sadece farklıdır. Farklı olmak zorundadır. İkilemler aynılaşırsa varoluş gerçekleşemez. Örneğin iki kadın veya iki erkekle toplumsal varlığın üreme sorunu çözümlenemez. Dolayısıyla niçin kadın veya erkek? Sorusunun değeri yoktur. Veya ille cevap aranacaksa evren böyle oluşmak durumundadır da ondan diye felsefi bir cevap verilebilir. Kadın sosyal ilişki yoğunluğu olarak incelemek bu nedenle sadece anlamlı değil, toplumsal kördüğümleri aşmak açısından da büyük önem taşır. Erkek egemen bakış bağışıklık kazandığı için kadına ilişkin körlüğü kırmak bir nevi atomu parçalamak gibidir. Büyük entelektüel çaba ve egemen erkekliği yıkmayı gerektirir. Kadın cephesinde ise yıkmak da o denli gerekir. Tüm özgürlük, eşitlik, demokratik, ahlaki, politik, sınıfsal mücadelelerin barış veya başarısızlıklarından yaşanan hayal kırıklıkları kırılmayan egemen ilişki biçiminin izlerini taşır. ????????????? ??????????????????????????????????????? #puzzle #yapboz #video #şiir #kitap #kitaplık #edebiyat #felsefe #art #film #fotografia #fotoğraf #müzik #sanat #aşk #sevgi #helbest #kassel #kurdish #almanya #france #instagram #jin #followme #followforfollow #follow #follow4follow #instagramhub #instagood #iyigeceler
Gülüşüne yağmur damlası çarpsa, Şiir olur... Bunu bir ben bilirim, Bir de gökyüzü... 🎈 #cemalsüreya 🖋
Sonra bir baktık; Bize en çok hüzün yakışmış. Aslında, yakıştığından değil, Yapıştığından çıkaramadık..? Mehmed Uzun #mehmeduzun #direjjmehmed #ahmetkaya #ahmedarif #şükrüerbaş #YİLMAZGÜNEY #siir #kitap #roman #helbest #hiv roj
🍁Küçük kapılardan girmeye çalışanlar, eğilmeye mecbur olurlar.🍁 . #kürtçe   #stran   #film   #ayrılık   #aşk   #batman   #bitlis   #zazaki   #igdir   #mardin   #amed   #diyarbakir   #malatya   #van   #sirnak   #ağrı  #yüksekova   #hakkari   #gever   #colemerg   #tbt  #siiresevdali   #istanbul   #helbest   #kurdi   #türkü   #ahmetkaya   #müzik
İçimde bir parça hüzün. Tutamadığım günler,aylar,yıllar herbiri bir hiçlik duygusu. Kalmazmış,gitmezmiş, sevmezmiş. Zamanla geçerdi herşey hani? Geçmedi, arada kendimi unutuyorum seni unutamıyorum imtihan ağır, sevda zor #ağrı #bazit #özlemişim #van #iyigeceler #şewbaş #uludere #mardingezi #mardin #kürtçeşiir #helbest #şırnak #silopi #cizre #diyarbakir 🌹🌼🙏 ' IYI GECELER "
"Kaçak olmalı benim çayım.. Ve sen, esmer teninle kürtce sevmelisin beni dılemın.." 🌼❤ . @recep._7273 Bermal ~ Wey lo . #bermal #kurdî #stran #müzik #siir #helbest #şiirsokakta #Şiirheryerde #sevda #hasret #özlem #amed #istanbul #muş #mardin #van #hakkari #elazığ #erzurum #bitlis #kars #dersim #tunceli #şırnak #cizre #silopi
Aradan çok zaman geçer bazen; Birkaç mevsim, birkaç insan, birkaç anı, birkaç acı.... . . . #raperin #çiyayenme #müzik #şarkı #şiir #helbest #söz #cudi #şırnak #silopi @raperin_musician
🍁Asla başka insanlar üzülmesin diye kendini üzme. Unutma; sen kaldırabiliyorsan, onlar da kaldırabilir.🍁 . #kürtçe   #stran   #film   #ayrılık   #aşk   #batman   #bitlis   #zazaki   #igdir   #mardin   #amed   #diyarbakir   #malatya   #van   #müzik  #ağrı  #yüksekova   #hakkari   #gever   #colemerg   #tbt  #siiresevdali   #istanbul   #helbest   #kurdi   #türkü   #ahmetkaya   #müzik
Yalnızlık sis gibi, yalnızlık sızı, yalnızlık buz gibi, yalnızlık ayaz, yalnızlık kaygan zemin, tutunmadan durulmaz, yalnızlık sensizliktir, sensiz de hiç yaşanmaz.🌹❤ 🎶 @suskun.sair65 ✍ . . . Daha fazlası için Keşfeten gelen arkadaşlar takip etmeyi unutmayın @suskun.sair65 ✔👈 _________________________________ #kurdish #sosyal #medya #saygı #sevgi #şiir #aşk #söz #photu #photography #photoshop #nikon #kitap #kitaplık #duygu #düşünce #kardeşlik #şırnak #silopi #helbest #papatyalar #edebiyat #siirsel #instagram #video #film #kuş #anlamlısözler 🌷🍁🌹
Bakmayın "Ben bırakmam" diyenlere Bırakırlar azizim Mutluluqu kursagınızda acıyı Solunuzda Kimi hevesi bittiği için Kimi zorluktan korktuğu için.. " " " " "🌹🍁🌹 #evin #helbestênazad #helbest #şiirsokakta #yasakdüşünce
"Trenler kovalasın seni sonra ben kaçayım bir şehirden trenler geçsin içimden.." ' ' ' ' ' @stranenn.kurdi@d.i.l_b.i.r.i.n 🎵 @__denge___kurda__ 🌹 @penaber_30 🍂 @xewne__seva 🌻 @bawesin__ 🍁 ' ' ' ' ' #van #hakkari #amed #dersim #batman #şırnak #cizir #gever #mezopotamya #films #stran #müzik #helbest #şiir # #beriihebun
Her kadın farklı bir Şiir'dir. Ve Şiir gibi kadınları ancak yüreği kalem tutmayı bilen adamlar okuyabilir. Çünkü erkekler bildiğini okur, adamlar ise sevdiği kadının yüreğini okur...🍂🍁 . . SAYFAYA DESTEK VERMEYİ UNUTMAYIN⬇️⬇️⬇️ @helbesta_bihare . . . #mardin #manzara #şarkı #keyif #sanat #kardeşlik #şiir #aşk #söz #photu #photography #photoshop #nikon #kitap #kitaplık #duygu #düşünce #kardeşlik #keyf #keyif #şırnak #cizre #silopi #istanbul #helbest #çiçekler #çiçek #papatya #papatyalar #edebiyat #huzur #instagram 🍁
''ömrün beş mevsimi var: aşk, hasret, yalnızlık, vuslat ve hüzün. sahi, sen hangi mevsimdesin...?🍃🌼 . . SAYFAYA DESTEK VERMEYİ UNUTMAYIN⬇️⬇️⬇️ @helbesta_bihare . . . #mardin #manzara #şarkı #keyif #sanat #kardeşlik #şiir #aşk #söz #photu #photography #photoshop #nikon #kitap #kitaplık #duygu #düşünce #kardeşlik #keyf #keyif #şırnak #cizre #silopi #istanbul #helbest #çiçekler #çiçek #papatya #papatyalar #edebiyat #huzur #instagram 🍁
belki yağmura da gerek kalmazdı,insanlar bu kadar kirli olmasaydı...🍂🍁 . . SAYFAYA DESTEK VERMEYİ UNUTMAYIN⬇️⬇️⬇️ @helbesta_bihare . . . #mardin #manzara #şarkı #keyif #sanat #kardeşlik #şiir #aşk #söz #photu #photography #photoshop #nikon #kitap #kitaplık #duygu #düşünce #kardeşlik #keyf #keyif #şırnak #cizre #silopi #istanbul #helbest #çiçekler #çiçek #papatya #papatyalar #edebiyat #huzur #instagram 🍁
@_d.l.l.b.r.i.n_ . . 🌼Yorum yapip sevdiklerinizi etiketlemeyi unutmayin 👭 . . . 🌼☘Gözlerinle görmediğin ama sesini duyduğun, varlığıyla huzur bulduğun bir denizin yakınında yürümek gibidir uzaktan sevmek!🌺 . . . Keşfetmeden gelenler lütfen takip etmeyi unutmayin 🌼@_d.l.l.b.r.i.n_ . . .@zarif__cumleler @esrarengiz__kiz @k.u.r.t.c.e . . . #mardin #helbest #batman #derik #tbt #istanbul #izmir #aşk #şiir #şair #dert #kurdi #van #erzurum #sevgi #izmir #dllbrin #women #america #evin #mezopotamya #tbt #ahmetkaya #rusia #dert #dünya
Oysa nasılda özlemiştim o parlayan gözlerini. Gökyüzünü o mavimsi gülüşünü... @mem.jann ************************************************************** 🎶🎤 Elif koç: Bêhna Buharê . . . . . . . . . . . . . . . #kürtçe  #stran  #film #ayrılık  #aşk  #batman #bitlis #zazaki #igdir #mardin #amed #diyarbakir #malatya #van #sirnak #ağrı #yüksekova #hakkari  #gever #colemerg  #tbt   #siiresevdali  #istanbul #helbest #kurdi #türkü #ahmetkaya #müzik
🦋🌼 Şewbâş 🌼🦋 Al yalnızlığını gel... Korkma, Sıkılmayız, Senin yalnızlığın benim yalnızlığımla konuşur, Biz ikimiz susarız...!🌼🦋 ° ° ° #HabibBilimsel ° ° Halit Bilgiç : Yanlızlığa bıçak çektim🎻🎶 ° ° Arkadaşlar sayfaya destek amaçlı  Beğeni ve Yorumlarinizi eksik etmeyin🙏👇👇👇 _____________________ @eskicii__ @mem_u_zin7 ----------------------------- ° ° ° #stranenkurdi #şarkı #dengbej #mutluluk #şiirsokakta #şiir #helbest #kurd #kurdish #edebiyat #youtube #instavideo #street #müzik #slow #view #video #kitap #aşk #huzur #hayat #güzel #sanat #sevgi #nefes #tbt
🌙🌙🌙 ”İçimi kaplayan duyguyu izah etmem zor. Kızgınlık, kırgınlık yada düş kırıklığı değildi. Beklentiye dair beklentisini yitirmek gibi bir şey..🍃🍃 ▪ ▪ ▪ 🌙🌙 ‘Yıllarca yasını tuttuğumuz birinin aslında hiç yaşamamış olduğunu öğrenmek gibi birşey.”🌙🌙 • • 🎶#Ezmansterk #Bete #Nıkarım • • #helbest #siir #siirsokakta #sevgi #muzik #amed #edebiyat #müzik #şarkı #hüzün #hüzünlüsiir #hüzünlümüzik #hüzünlüsarkı   #damar #video #slow #Keder #aşkacısı #Ayrılık #Gece #Karanlık #Kürtçemüzik #Slowmüzik #özgünmüzik #Damar
. Bir fotoğrafta çıkmak gibi oluyor her şey  Anlamadığı bu - Ve anladığı -  Ben ki bir boy fotoğrafıyım - diyor -  Yaşarken yaşamazken  İkisi de aynı şey  Aynı  Yani bir fotoğrafta çıkmak - Ah bu kımıltısız akşamüstleri! -  Boşluğun ölüsünü kaldırıyorlar  Kadınlar kirpikleriyle  Adamlar yere bakarak  Çocuklar incecik dudaklarıyla  O "Bir fotoğrafta çıkmak"  Durarak kaldırıyor boşluğu  Çünkü  Fotoğrafta çıkmak  Çoktan ödünç almış oluyor onu. #edipcansever #ikinciyeni #şiir #helbest
tu cina xwé lì öawemin nedit, ka beje ez ayb kîrīm yan tû ? #helbest #zimanedayike #delalamin #çawreş #azad #amed #evinamin #govend #memuzin #nivîskar #helbestvan
... 🍂 Şarkılar Bitti! Şiirler Unutuldu, Şehirler Terk Edildi, Çünkü Herkes Gider., . Çünkü Herkes Gitti.... 🌹🍷 . . @botan.__ 🕊️ . . @__yitik 🌼 . . Sayfaya destek amaçlı yoruma 🕊️🌼🎈 bırakabilirsiniz... . . #geceler #yazarlarsokagi #ask #solyanım 🕊️ #şiirduvarda #siirsokakta #sevbas #sensizlik #van #instagram #helbest #şarkısözleri #şarkılar #şairim #osevmedi #kitaplarimizdan #hayat #sevgi #mutluluk #cemalsüreya #necipfazılkısakürek #nazimhikmet 🍷🌹
Beni, gözlerin götürür Gözlerin Aşkla, acıyla... Kuşatmışlar Sesimi, soluğumu Kesilmiş Tuz-ekmek payım Vurgunum Ve darda, Gözaltındayım. Dal, kor keser Penceremde açarsa Kuş, vurulur Üzerimden uçarsa. Ve hal böyle böyle, Yol bu yöndeyken Gelir, Ki her gelişinde Daha da içten Gelir, Soluk soluğa Benim olursun. Amansız sarmasında Kollarımın Esrik, Çığlık çığlığa Erir, kar gibi vücudun... Nicedir, Kahpe ağzında Bir salgın, Bir deprem gibi künyemiz. Nicedir, Başımıza zindan dünyamız. Biz ki Yarınıyız halkın, Umudu, yüzakıyız, Hıncı, namusu... Şafakları, Taa şafakları Hey canım, Kalbim Dinamit kuyusu... ••• Ahmed ARİF #ahmedarif #ahmedarifle @ahmedarif.olmak @ahmedarifle #şiirsokakta #helbest #şiir #şiirheryerde #şair #huzur #aşk #evin #stran #iyigeceler #şevbaş #muzik
. Hatırlıyor musun, yüzünü aklımda tutamıyacam diye korktuğumu söylemiştim bir kere. Hâlbûki nasıl yanılmışım! Hasta hâfızama çakılmışsın âdeta... Elim erse, ayağım tutsa, seni bütün cihanın görebileceği bir kuleye çıkarır ve bağırırdım: İşte, insan buna derler! Böyle olmağa çalışın! İki milyar beş yüzmilyon âdem evlâdının seni tanımalarını, öğrenmelerini istiyorum, anlıyor musun? . . Ahmed Arif 🌼🌹 . . . . . .@ustasairlerr . . . . .Mirxan Amed - Esmer Were Were ❤ @mirxan__amed . . .#Esmer #kewok #Leyla #Tuçuyi #Hevjin #Mirxanamed #Amed #ahmedarif #nazımhikmet #yılmazgüney #müzik #helbest #leylailemecnun #didemmadak #hasretindenprangalareskittim #kitap #book #foto #manzara #canon #gezi #şiir #şiirsokakta #helbest #leylailemecnun #didemmadak #hasretindenprangalareskittim #kitap #book #foto #manzara #canon #gezi #şiir #şiirsokakta #helbest #leylailemecnun #didemmadak #hasretindenprangalareskittim #kitap #book #ustasairlerr
🎧Önce İtalyan bir devrim şarkısı aç Mesela, "Lungo la strada" Korkma sakın! Aç sesini vurmaz kimse Bunun için vurmaz seni Sonra sevgili bu fotoğrafı ters çevir. İşte şu gölgem İçime sığdıramadığım Küçük kızın ta kendisidir. Bazen yaramaz, bazen uslu Çokça yetim bir çocuk. Ardından, batan güneşe selam bırak Dostlarımızın diyarında doğacak. Sevgili... Lütfen beni öldükten sonra anlama🎈 #guleyxan . . #sözlerim #şiirlerim #sözyazar #sozamın #nivîskar #helbest #şiir #istanbul #instagram #photography #book #pirtûk #nyc #anadolu #europe #travel #green #blue #city #sun #sweet #hêvî #roza #hingorî #gölge #anadolurock #kalemimden #click
📚Seta Bextiyar Elî %28 Erzanî 71,00₺ Whatsapp:05333075717 Naveroka Setê: 1-Apê min Cemşîd xan ku hertim bê ew li ber xwe dibir 2-Êvara Perwaneyê 3-Hinara Dawî ya Dinyayê 4-Qesra Balindeyên Xemgîn https://www.pirtukakurdi.com/Seta-Bextiyar-Eli?tracking=589afe69cd8a0 ________________________ #pirtukakurdi #pirtuk #kitap #oku #siir #roman #bookstagram #book #sales #ferheng #mitoloji #sözlük #cirok #hikaye #masal #şiir #indirim #helbest #bookstagram #bookphotography #tarih #dirok #kurdistan
Gülmekten koptum 😂😂😂 _ _ _ ↪  @denge.welateme takip et 👬👫 _ _ _↪ yorumlarınız bizim için değerlidir bol bol yorum yapın lütfen ✋ 👫 _ _↪#helbest #video #instavideo #videogram #sarki #siir #muzik #ask #yazarinmekani #kurtce #şiir #günaydın #yazar #diyarbakir #sevbas #komaserhat #türkü #yazarinmekani #stran #welat #kurdi #dersim #halay #oseskurdish
SEÇİCİ OLMAK LAZIM. 📑📚📗📄📓 Elinizi bir rafa atarken iyi düşünün. İyi bir kitap okumak için seçici olmak lazım. Kitaplar da. İnsanlar gibi.. Sayfa sayfa çevirisin. Her çevirdiğinde merak edersin. Her kitap yaprağın da. Kitapın güzelliğini, çirkinliğini öğrenirsin. Okumak lazım insanları ve kitapları. Eş,dost,arkadaş,aile vb. Seçtiğiniz kitabın📚📃 Cildine bakmayın, aldanmayın, güzelliğine kanmayın. İyi bir kitap seçerken. Okuduğunuz ve seçici olduğunuz kitap. Size ev verir. Yuva verir. Aile verir. Kötü bir kitap ise; Tek sözüyle ağzınızın tadını bozar. Umutlarınızı yıkar. Deprem gibi iz bırakır. Büyük sarsıntılar verir. Elinizi bir rafa uzatırken iyi düşünün. Çünkü.. Seçici olmak lazım. Yüşünce Yazar-ı; Kani EFE 🌼 🌻 🌺🌸💐 #düşünmek #aşk #lloveyou #yazar #yazarlarsokagi #edebiyat #şiir #mehmetuzun #yaşarkemal #aziznesin #ataolbehramoğlu #gece #huzur #şairhanem #helbest #mutluluk #cahitzarifoğlu #huzur #sevgi #poem #lloveyou #beatuiful
☘️🍃🍂”Ne güzel demiş şair: İnsan aklındakilerle gündüzleri, yüreğindekilerle de geceleri uğraşır..” 🎈🕊 . . . . . #ciwanhaco #kevoke #yaşam #edebiyat #edebiyatgunlugu #edebiyatklubu #zingazingadilêmin #kurdi #stran #mehmeduzun #ahmedarif #cahitzarifoğlu #ahmettelli #cigerxwin #şiir #müzik #huzur #kürçemüzik #azadi #gözüm @murat_dag_63 #helbest #video
🌙🌙🌙 Beklemek de acı vericidir, unutmak da.. Ama en berbatı bu ikisi arasında karar verememektir.. Beklemeli mi? Unutmalı mı? . . "Ben sevmedim yüreğim seni çok sevdi... . . #sezenaksu #uçurum 🎶🎵 . . #uçurumuçurumgözlerinebaktığımsensin #sezenaksu #ucurum #helbest #siir #siirsokakta #sevgi #muzik #amed #edebiyat #müzik #şarkı #hüzün #hüzünlüsiir #hüzünlüsair #hüzünlüsöz #hüzünlükitap #hüzünlümüzik #hüzünlüsarkı   #damar #video #slow #müzik
Iyi geceler🌹 Sevdiklerinizi Etiketleyin...
Özgürlüğün geldiği o gün ölmek yasak ✌🏻#denizgezmis #ahmetarslan #devrimcigençlik
Gece olup, güzel gözlerin yenik düştüğünde uykusuzluğa, seni gökyüzünden alıp, düşlerime emanet ediyorum, gözlerimden uzaksın belki ama daima yüreğimdesin unutma.@kemalzinarr @k.e.v.o.k_ @sair_ceketli_cocuk_30 @rojjhat_ @_alyazmalim__ @xewnn_ ahmetkayam #ikigözüm #yılmazgüney #çirkinkral #denizgezmiş #che #baranbari #baran #bari #aqri #estran #helbest #muzik #laje #edebiyat #şiir #sanat #siir #devrim #adalet #eşitlik . ♥️🌹
Şev baş hayırlı akşamlar arkadaşlar sayfaya yorum desteği veren tüm arkadaşlara çok teşekkür ederim saolun ❤👈 şu şikayet eden kedicikler 🐹 sizi bulursam varya geldiğimiz yere geri sokacam bilesiniz🐹👈 . .🎵hozan axin Le Le 🎵 . @_direnis_zamani_ @_direnis_zamani_ #özlem #sevda #hasret #hüzün #aşksözleri #aşkacisi #ayrilik #damarsözler #huzur #șiir #helbest #şiirsokakta #Şiirheryerde #mizik #video #istanbul #muş #amed #dersim #munzur #şirnak #mardin #batman #hakkari #bingöl #tatvan #agri #sivas #malatya #Elaziğ
📚Waneyên Muzîkê - Kamîran Îbrahîm (pirtûkeke ji bo perwerdehiya muzîkê) %20 Erzanî 16,00₺ WhatsApp:05333075717 https://www.pirtukakurdi.com/Kurt-Muzik-Kitaplari/Waneyen-Muzike?tracking=589afe69cd8a0 _______________________ #pirtukakurdi #pirtuk #kitap #oku #siir #roman #bookstagram #book #sales #yaraliyonca #ferheng #mitoloji #sözlük #cirok #hikaye #masal #şiir #indirim #helbest #bookstagram #bookphotography #tarih #dirok #kurdistan
"Hatırladın mı ? Uçmaya heveslendirip, Kanatlarını Kırdığın kişiyim Ben"...! 🍂 🎙nahide babasli anlasana 🍂 @d.i.l_b.i.r.i.n @penaber_30 🍂 stranenn.kurdi #şarkı #dengbej #mutluluk #şiirsokakta #şiir #helbest #kurd #kurdish #edebiyat #youtube #instavideo #street #müzik #slow #view #video #kitap #aşk #huzur #hayat #güzel #sanat #sevgi #nefes #tbt
"Bazı kadınlar arayamaz.. Bazı kadınlar söyleyemez özlediğini. Bazı kadınlar kanayan dudaklarının arasında saklar söyleyemediklerini.. Unutmazlar! Unutmak da istemezler, Tıpkı bilmek istemedikleri gibi bazı şeyleri. Sahi bir adam ihanet ettiği kadını özleyebilir miydi.? ° ° @b.e.r.z.e 🦋💙 ° ° ° #şevbaş #olsun #istanbul #amed #stranenkurdi #şarkı #dengbej #mutluluk #şiirsokakta #şiir #helbest #kurd #kurdish #edebiyat #youtube #instavideo #street #müzik #slow #view #video #kitap #aşk #huzur #hayat #güzel #sanat #sevgi #nefes #tbt "
İlk sarsıntı da korku kapladıysa göğsünü, Ya göğsündeki yanlıştır, Ya ona duydukların...🙏🎈 . . YORUM//KAYDET //BEĞEN ___________________ _________________ _______________ _____________ ___________ _________ @kalbim_menessa @kalbim_menessa @kalbim_menessa @kalbim_menessa @kalbim_menessa _________ ___________ _____________ _______________ _________________ ____________________ #ask #sözlerköşkü #love #lovestory #siirsokakta #siir #kitapkurdu #orhanveli #atillailhan #aysekulin #yazarlarsokagi #yazarlar #ozdemirasaf #sözler #sanat #helbest #kurtce #turkce #stran #takipcikazan #kesfetteyiz #kesfetteyim #gt #gtr #begeniyebegeni #love #mevlanasözleri #mevlana #instavideo #videogram #helbest
... Artık iyiden iyiye soğumuştur hayat.Çırpınmayı çoktan bırakmıştır yapraklar.Gecelerin feryadı büyüdükçe büyür.Denizce konuşmayı bırakır gökyüzü.Zaten mevsimine de beyaz karışmıştır.Dertli olurum ben böyle zamanlarda.Beni kışın sevsen keşke sevgili,fırlatsak bir kenara "ben"lerimizi... 🌹🕊🎼☮_rewidar #jin #love #lovequotes #hersey #sadakat #stran #neşetertaş #cahitzarifoğlu #musically #müzik #m #video #sevgi #aşk #istanbul #insta #izmir #nazimhikmet #cemalsüreya #rewidar #ahmetkaya #şarkı #ahmedarif #helbest #turku #musik #canyücel #orhanveli #ankara #cemkaraca
next page →