farhadmashhadpor

farhad mashhadpor

عزای عمومی زمانی بود که زنده در گور پیدا شد ؛نه زمانی که مرده در گور شد
از "زخم ِ زبان" و "طعنه"، دلسرد نباش در شهر، ‌ «یکی» تو را بفهمد کافی ست
برای آنچه گذشت... آنچه شكست... و آنچه که از دست رفت... حسرت نمیخورم!.. زندگي اگر زيبا بود با گريه شروع نميشد!...
اینم از قابلمه ای که تازه خریدیم😝😝
خواهرزاده گلم💓🌹
💔تلخ ترین خاطره فرهاد؛شیرین بود💔