ezat_derikvand

Ezat

عشق یعنی با شما بودن...
ی روز عالی با بهترینها جای خیلیا هم خالی ...
درود بر همه فولادیای عزیزم.
منو همکارام ی شب عالی.