ezat_derikvand

Ezat

جمع اقوام درمراسم عروسی پسر خاله عزیزم اقا هادی...
روز عقدم . 🤗🤗
Loading...
من نه با شیطان دست خواهم داد،نه به سمت قبله ای سجده خواهم کرد ،من خودم میمانم ،خورم میمیرم و به بهشت وجدانم خواهم رفت...
فوت نکن چای خودت را، من حسودی میکنم درگمانم با هوا هم بوسه بازی میکنی...!!!
عشق یعنی با شما بودن...
ی روز عالی با بهترینها جای خیلیا هم خالی ...
درود بر همه فولادیای عزیزم.
منو همکارام ی شب عالی.