#sia

1,104,978 posts

Loading...
Qur'anın bir çox ayələrində yalan və onun müxtəlif yönləri haqda söhbət açılmış və insanın bu mənfi xüsusiyyəti tərk etməsinə tə'kid olunmuşdur. Biz onlardan bir neçəsinə işarə edirik: ✔ «Həcc» surəsinin 30-cu ayəsində Allah Təala insanları bütlərə pərəstiş etməkdən çəkinmələrini əmr etməklə yanaşı, yalandan da çəkinmələrini əmr edir: «...Bütlərdən qaçının, yalan sözlərdən də [Allaha şərik qoşmaqdan da] çəkinin.» ✔«Nəhl» surəsinin 105-ci ayəsində yalan danışmağın imansızlıqla bərabər olduğu göstərilir: «Yalanı ancaq Allahın ayələrinə inanmayanlar uydururlar. Onlar əsil yalançıdırlar!» ✔«Zumər» surəsinin 3-cü ayəsindən belə qənaətə gəlmək olur ki, yalançılar Allahın hidayətindən məhrum və aqibətləri acınacaqlı olan şəxslərdir: «...Allah yalançı, nankor olan kimsəni doğru yola müvəffəq etməz». Başqa bir ayədə buyurur: «...Şübhəsiz ki, Allah [Ona şərik qoşmaqla, böhtan atmaqla] həddi aşanı və yalançını doğru yola müvəffəq etməz». ✔Allahın hidayətindən məhrum olan kəslər Onun qəzəb və lə'nətinə düçar olarlar. «Ali-Imran» surəsinin 61-ci ayəsində Peyğəmbərlə (s) məsihilər arasında yaranmış qarşıdurma haqda söhbət açılarkən Nəcran keşişlərinə xitab edilərək buyurulur: «...Sonra [Allaha] yalvarıb yalançılara Allahın lə'nət etməsini diləyək!» Başqa bir ayədə deyilir: «...Əgər yalan deyirəmsə, Allah mənə lə'nət eləsin!...» 🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃🌷 Hədislərin bir çoxunda yalan «imanı aradan aparan» və bu kimi digər ifadələrlə bəyan edilir. ✔Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: «Çox yalan danışmaq imanı məhv edib aradan aparır». Başqa bir hədisdə buyurur: «Yalan danışmaqdan çəkinin. Çünki yalan insanı imandan uzaqlaşdırır». 🍃Həzrət Əli (ə) buyurur: «Yalandan uzaq olun. Çünki yalan insanı imandan uzaqlaşdırır. Daim həqiqəti söyləyən sadiq insanlar hidayət yoluna qədəm qoyarlar, yalançılar isə bədbəxtçilik və rüsvayçılıqla üzləşərlər». 🍃Nəql olunmuş bir çox rəvayətlərdə deyilir ki, yalan, mö'minlərə xas olmayan bir xüsusiyyətdir. Onlar bu günaha çox nadir hallarda düçar olarlar. Yalançılar isə bunu özlərinə peşə edərlər. Həsən ibn Məhbubdan nəql olunan rəvayətdə deyilir: «İmam Cəfər Sadiqdən (ə) soruşdum: «Mö'min paxıl ola bilərmi? Buyurdu: «Bəli». Soruşdum: Bəs yalançı necə? Bu
1 2 3 drink, 1 2 3 drink 🎵🎵🎤🎤 #chandelier #sia #mysong #letmesing #letssing #music #swingfromchandelier
#taylorswift 🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍the snake is coming 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🐍
#taylorswift 🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍the snake is coming 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🐍
🙈🙉👀 #sia #titanium #slow #фадеевуслышит 🙄😄😄
#taylorswift 🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍the snake is coming 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🐍
next page →