ahmadzebardast1367

💋👄دنیا فقط پرسپولیس 👄💋 18اسفند

باز شدنِ چشمانم هر روز صبح؛ يعنى خدا دوست داشتنت را تمديد كرده قَدرَش را ميدانم#داداشی_بامعرفت_اخرمعرفت_بامرام_تهه_رفاقت_دوتاسربزیر_وخاکی_سجاد_احمد 😘😙
براى رسیدن بہ هدف هاى بزرگ؛ باید تعداد زیادى قدم هاى ڪوچڪ را؛ جایگزین تعداد ڪمى قدم هاى بزرگ ڪنیم👣 ***#اریشگاه_مدرن 😍
🌹 🌷🌷پنجشنبه هست شاخه گلي بفرستيم براي تموم آنهايي كه در بين ما نيستند ولي دعاهاشون هنوز كارگشاست، 🌷🌷 يادشون هميشه با ماست و جاشون بين ما خاليه، 🌷🌷 دلمون خيلي وقتها هواشونو مي كنه, امادیدارشون میفته به قیامت, شاخه گلي به زيبايي يك فاتحه...🌷🌷#شهید_جانبازان_جبهه_فکه_عملیات
الهی ! اگر روزی نبودم اگر روزی از شرم  در زمینت فرو رفتم اگر دیگر از یاد تو رفتم قلب شکسته ام را بر روی دیوارهای شهر ببین آن گاه اگر دلت تنگ دلم شد باورم کن دوستت دارم باورم کن که ساعاتی داشتم باتو که تو می نوشتی با دستانم و من گوش می دادم به احساسم
پـــــ مثــل پــــدر همــانکـــه نبــودنـش مــرگــــ غــرورمــان را رقـــم زده وجـــای خـالـــی اش انـــدوه بـــار بـــر ســـرمـان هــوار میـکــشد. کـــاش مـــاهـــم پــــدرداشـتـیــم تــا بــه جـای خـیــراتــ هـدیــه مـیـخـریـدیــم و بـــه جــــای روزتـــ مـبـارکـــ پــــدر، نـمـیـگـفـتـیــم : روحـــت شـــــــادپـــــــــــــــدر