7am.o.0.o.di

tɦɨs ɨsّ👑+ɦaʍօօԀɨ

. 2017™ .....s.ѧ.я.ɞ.ѧ.z..... . ʆɩѵɛ🇮🇷ɓɳɗ-ҡѳɳɢ . Oօɖ ʄɛt , ʍa7ʀօօʍ . мe + 🎧 = gσσ∂вує ⓦⓞяⓛⓓ

💔💔 . ✓ﺣﺎﻟَـــــــﻢ ﺑِــــﻬﻢ ﻣﯿــــﺨــﻮﺭﻩ ﺍﺯ . . ﺣﺎﻟَــــــــﻢ . . ﻭﻗـــﺘﯽ ﮐﻪ هــَــمــه ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨــن ﺷـﺎﺩَﻣــﻮ . ✘ﻓﻘـــَـﻂ ﺗﻮ ﺧَـﻠﻮَﺕ خودم ﻣﯿﭙﯿــﭽﻪ . ﺻِﺪﺍي ﻧﺎﻟَـــــــم .
. #◀بابْ اِسْفَنْجی🙈 ↯↯ . ِـهَـمــهِ🙋 #↙ . #یاد ایدا🍃 ← َر چه🌼 ↗ . #گــــــ َنوغـ تَر🙉 ِنْدِگی❥ . . #✔بِهْتــِر🙌
Loading...
. ♚ ِــمیـــْشَْـــه∞ . یِـــــهْ 👤 . َرْدُنـے😪 . هَـہ"🍂 . ِـــــہ 🙄 . هْیچِـکہ👥 . #ناد ُنـِـتْ👁♚ . @hamo0di._.spicial
. #فق َط وَقتے اَتونے اِسمِـ خو.. . بُـنُسے عـــاشِقـ!. . #کہ پیـــــر بودِنـ با اونـ.. . آرِزوتــ بَشِــیت😊.. . #7am .o.0.o.di😻
. ✍╆ هنــــۅز جۅۅنــــم ۅلـے🎭 .. . ✍چشــام خُشـڪ ⊙̯͡⊙ .. . ✍لبـــام خُشـڪ .. . ✍ ایـــــڹ رۅزگــــار لعنتـــــے .. . ✍لبخنــʘ͜͡ʘــכۅ ✍رۅ .. . ✍لبــــام ڪُشــــت ╅ . ‌‌‌‌┄❅●•|dp|•●❅‌‌‌‌┄
✷✎ʍɛٖٖٖ✷✎: . #ٰٰٰ''مرده شـــــــــور '' بانـــــــــاز بشور،، ک نـــــــــاز کشی نداشــــــــــتم... #بــــــا اشــــــــک بشـــــور... میدونـــــــــــم اونـــــــایی کـــ میگـــفـــــتند #دوســـــــــتت دارمـــــــ، حــــــــــــتی یــــــــه بار هـــــــم #بــــــــرام اشکـــــــــ نمیریــــــــــزند ''مـــــــرده شور ''....!!! #نا خنهاتـووو کـــــــــوتاه کـــــــــن،، بدنــــــــم زخمیستـــــــــــ #او کــــــه رحـــــم نکـــــــرد تـــــــو مدارا کن...😔 ┄┄❅•| @disslv |•❅┄┄ @hamo0di._.spicial
♧●ʍɛ●♧ .: . روزے یکے دو پُکـ .. . . روزے یکے دو پِیکـ .. . روزے یکے دو پُستـ . . اینـ استـ روزهاے منـ.. . _____________________________ @disslv 💔👣
. َگن😞 . هرکس که #امر ِت😭 . #زود فراموش #ابوت 💔 . ماکه #نمردیم ⚰ . بیچه 😢 . فراموش #بودیم . . .😔✋ ₯| @disslv | ₯ . @hamo0di._.spicial
. 🍂قیافه ام تابلو شده بود! 🍂گفتن: 🍂چی میڪشے؟ 🍂گفتم: 🍂زجــــــــــر ! 🍂گفتن:نه یعنے چے مصرف میکنے؟ 🍂گـفـــــتم:زندگـــــے... ₯| @disslv | ₯ @hamo0di._.spicial
. @7ѧm.o.0.o.Ԁı